Menü Bezárás

HÁZIREND

A Hallgató LAK albérlet modern, komfortos életteret, nyugodt tanulási helyszínt, igényes, tiszta környezetet biztosít lakói számára. A magas színvonal fenntartásához szükségünk van néhány szabályra, melyet minden lakónak kötelessége betartani.

1. Az együttélési normákat és az erkölcsi szabályokat, a Hallgató LAK házirendjét minden lakó köteles a saját és mások érdekében be-, ill. megtartani.

2. Minden lakó feladata az önellátásból fakadóan naponta tisztán tartani a szobáját és rendben tartani közvetlen környezetét, szekrényét, ágyát, személyes tárgyait; valamint ügyelnie kell saját személyi higiéniájára is.

3. Minden lakó kötelessége olyan viselkedést tanúsítani, ami nem sérti a közerkölcsöt, mások – kiemelten a szomszéd házak lakóinak – nyugalmát nem zavarja, és nem hoz szégyent a Hallgató LAK-ra.

4. Az otthonról hozott, romlandó élelmiszerek egy napon túli tárolása a hűtőszekrényekben történik. A hűtőben az élelmiszereket a fertőzés elkerülése érdekében légmentesen zárható módon tároljuk! Az ételtárolót a tulajdonos saját nevével megjelölt címkével lássa el. Ha a hűtőben felcímkézetlen romlott ételt találunk, akkor azt a tárolóval együtt kidobjuk.

5. Az ételek – lehetőség szerint – az arra kijelölt helyeken (étkező, konyha területén) fogyaszthatók el. A szobában elfogyasztott étel növeli a rovarok megjelenésének kockázatát, emiatt ez kerülendő.

6. Az étkezőben lehetőség van zárható szekrényt igényelni a saját evőeszközök vagy edények tárolására. A szekrényben romlandó ételt tárolni nem szabad.

7. A lakók az általuk használt közös helyiségeket maguk után tisztán hagyják el. A fürdő helyiségek használata után maguk után takarítsanak fel. A konyha használata után a használt berendezéseket és eszközöket mossák el. Vagyis minden közös helyiség a használat után úgy nézzen ki, ahogy azt te legközelebb tisztán látni szeretnéd.

8. Az épületben 20.00 és 08.00 óra között csak a Hallgató LAK bérlői (lakói) tartózkodhatnak.

9. A lakók napközben vendégeket fogadhatnak abban az esetben, ha az mások nyugalmát vagy kényelmét nem korlátozzák. Ezen esetben az azonos szinten lakók szóbeli hozzájárulása szükséges.

10. A Hallgató LAK –ban partyk vagy baráti összejövetelek megtartása tilos. Az ilyen események megtartására vegyétek igénybe a környékbeli vendéglátó ipari egységeket!

11. Az épület helyiségeiben lévő berendezéseket csak a bérbeadó hozzájárulásával lehet átrendezni.

12. Az épület elhagyásakor a szoba ablakát be kell zárni. Ha meggyőződtél róla, hogy az épületben más nem tartózkodik, akkor a közös helyiségek ablakait is zárni kell.

13. A bejárati ajtót napközben is kulccsal zárni kell.

14. Az utcafront felőli bejárati kaput 20.00 és 07.30 között zárni kell.

15. A bérbeadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a lakók. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés során a lakó személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

16. Háziállatot a Hallgató LAK területére bevinni nem szabad.

17. Az átadott kulcsok esetleges elveszése esetén a lakó köteles azt haladéktalanul jelezni a bérbeadónak. A bérbeadó gondoskodik a kulcs pótlásáról, melynek költségét a lakó megtéríti.

18. A bérbeadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. A lakók által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a lakók anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a bérbeadónak.

19. Amennyiben az épület bármely tartozékával kapcsolatban probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítsd arról a bérbeadót.

20. Az épületben bármely részében átalakítást (beleértve a falba lyuk fúrást is) kizárólag a Hallgató LAK megbízottja végezhetik. Az ilyen igényeket jelezd a Hallgató LAK csapatának, akik szívesen segítenek neked ebben (kép, polc, stb...)

21. A Hallgató LAK-ban hagyott értékekért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

22. A lakóknak a ház házirendjét figyelembe kell venniük, különös tekintettel az egész napos csendrendet illetően. Az egész napos csendrend azt jelenti, hogy az épületben és a szomszéd házakban is lakók vannak, akiknek a nyugalmát ne zavarjuk. A Hallgató LAK egy olyan lakóközösség, amely azért jött létre, hogy a benne lakók nyugodtan tanuljanak és pihenjenek, valamint a környékbeli lakók csendes kertvárosi hangulatban éljenek.

23. A Hallgató LAK -ba történő be- és kijutást a bérbeadó biztosítja a kulcsok átadásával.

24. A lakók ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Hazautazáskor a szobában ne hagyjatok szemetet.

25. A bejárat közelében a szekrényben kisebb elsősegély-csomagot találsz. Nagyobb baj esetén hívd a 112-es segélyhívó számot!

26. Tűz esetén a bejárati ajtó melletti poroltó készülék használható, azonnal kezd el a mentést és hívd a tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a bérbeadót!

27. A Hallgató LAK teljes területén, beleértve az udvart is dohányozni tilos!

28. A Hallgató LAK -ban tűzvédelmi okok miatt szigorúan tilos a nyílt láng használata (beleértve a gyertyagyújtást is)!

29. A Hallgató LAK területére tilos a drog behozatala és fogyasztása, valamint a pénzre történő szerencsejátékok lebonyolítása!

30. A lakók saját, vagy társaik testi épségét veszélyeztető tárgyakat (pl.: petárda, szúrószerszámok, gáz-spray, ütésre használható eszközök, stb..) a Hallgató LAK területén nem tarthatnak, és nem is hozhatnak be.

31. A Hallgató LAK -ot a lakók tisztán kapják meg. Ottlétük alatt maguknak kell takarítani! A takarítás rendje és a takarító feladatai a falújságon kifüggesztett papíron kiírtak szerint történik.

32. A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehet. Amennyiben az megtelik az udvaron lévő kukában helyezzétek el azokat! Újabb szemeteszsák beszerzéséről a lakók gondoskodnak.

33. A Hallgató LAK elkötelezett a szelektív hulladékgyűjtés iránt. A szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthetjük a rezsiköltséget és óvjuk a környezetünket. Figyeld a földszinten erre irányuló tájékoztatást!

34. A Hallgató LAK felszerelt konyhával rendelkezik. Kérjük a tisztaságra ügyelni! A mikrohullámú sütőbe fémet tartalmazó edényt nem szabad betenni!

35. A gáztűzhelyet működés közben ne hagyd őrizetlenül! Főzni, és étkezni csak az arra kijelölt helyiségben szabad, a tűzvédelmi előírások betartásával.

36. A Hallgató LAK –ban csak olyan elektromos készüléket szabad saját használatra behozni és működtetni, amely megfelel a biztonsági előírásoknak és az érintésvédelmi szabályoknak.

37. A szobákban hősugárzót működtetni nem szabad.

38. A Hallgató LAK -ban az elektromos szórakoztató elektronikai berendezések csak olyan hangerővel használhatók, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, de semmi esetre se legyen hallható a szomszéd szobából.

39. Személygépkocsival parkolni a házzal szemben lévő út szélén lehet. A kapubejáratot hagyd szabadon minden esetben!

40. Kerékpárt a Hallgató LAK lakói az udvaron az erre a célra kijelölt helyre behozhatnak. (Terasz alatti rész). A kerékpár zárhatóságáról a lakónak kell gondoskodni.

41. A Hallgató LAK területén csak olyan plakát helyezhető el, amely nem sért emberi jogokat, politikai tartalommal nem bír, és nem ütközik jogszabályokba.

42. Az épület technikai adottságai kapcsán fordulj bizalommal a Hallgató LAK csapatához! Elérhetőségeik a földszinti faliújságon megtalálhatók.